ردول

دا ویب پاڼه 'لکه څنګه چې ده' پرته له کوم استازیتوب یا تضمین، څرګند یا ضمیمه چمتو شوې. موږ د دې ویب پاڼې یا په دې ویب پاڼه کې چمتو شوي معلومات او توکي په اړه هیڅ استازیتوب یا تضمین نه کوو.

د پورتني پراګراف عموميت ته له تعصب پرته، موږ دا تضمین نه کوو چې: (a) دا ویب پاڼه به په دوامداره توګه شتون ولري، یا په بشپړه توګه شتون ولري؛ (ب) په دې ویب پاڼه کې معلومات بشپړ، ریښتیا، دقیق یا غیر ګمراه کونکی دی. په دې ویب پاڼه کې هیڅ شی د هر ډول مشورې نه تشکیلوي، یا د جوړولو لپاره ندي.

زموږ د معقول کنټرول څخه بهر د کومې پیښې یا پیښو له امله رامینځته شوي زیانونو په اړه موږ به تاسو ته مسؤل نه یو. موږ به تاسو ته د هر ډول سوداګریز زیانونو په اړه مسؤل نه یو، په شمول (بغیر محدودیت) د ګټې، عاید، عوایدو، استعمال، تولید، اټکل شوي سپما ته زیان یا زیان؛ د سوداګرۍ زیان د قراردادونو له لاسه ورکول؛ د سوداګرۍ خنډ؛ د پیسو د کارولو ضایع؛ د اټکل شوي سپما له لاسه ورکول؛ د شهرت له لاسه ورکول؛ د پیرودونکو له لاسه ورکول؛ د پیرودونکي ښه نیت او/یا ورته زیانونه).

دا اعلان ستاسو په قانوني حقونو اغیزه نه کوي او په بشپړ ځواک او اغیز کې به پاتې شي حتی که د هر دلیل لپاره لغوه شي.

موږ ته یی ولیکه

که تاسو د ښه خندا په لټه کې یاست یا غواړئ د سینما تاریخ نړۍ ته واړوئ، دا ستاسو لپاره ځای دی

له مونږ سره اړیکه